Dołącz do nas na nk.pl
Dołącz do nas na facebook.pl
Dołącz do nas:
Kontakt z MDance Studio Tańca
Mapa strony MDance Studio Tańca
Strona główna MDance Studio Tańca

Aby sie zapisać na zajęcia należy się zarejestrować. Zapisujemy sie poprzez grafik dostępny na stronie. Tylko w przypadku zajęć pole dance wymagana jest zaliczka w wysokości 25 zł. 

Dane firmy:

M-pole Martyna Miłek

35-112 Rzeszów, ul Bohaterów 5

nip 5170122650

REGULAMIN ZAJĘĆ POLE DANCE 

 

1. Uczestnictwo w kursie Pole Dance jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów REGULAMINU MDance Studio Tańca nazywanym dalej MD.

2. Rezerwacji zajęć dokonuje się na grafiku wpłacajac 25 zł lub kupując cały karnet. rezerwacje niepotwierdzone wpłatą do godz 20 dnia poprzedzającego zajęcia będą usuwane z listy rezerwacji.

3. W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpłaconej kwoty nie jest zwracana.

4. Zakupione karnety na 8, lub 4 zajęcia, obowiązują przez miesiąc licząc od dnia pierwszego wejścia na zajęcia (nie od daty zakupu).

5. Kupując karnet uczestnik wybiera sobie grupę na którą będzie uczęszczał, zapisując się grafiku

6. Można odwołać zajęcia najpóźniej do 5 godzin przed zarezerwowanymi zajęciami po tym czasie następuje blokada rezerwacji. Rezerwacje odwołujemy na własnym koncie założonym na stronie

9. Jeżeli uczestnik po wykorzystanym karnecie chciałby zapisać się na zajęcia musi wpłacić zaliczkę w wysokości 25 zł, lub kupić cały karnet. Cena karnetu kupionego w późniejszym terminie zostaje pomniejszona o wpłaconą wcześniej zaliczkę.

10. W przypadku karnetu na 8 wejść można odrobić maksymalnie 2 zajęcia. W przypadku karnetu na 4 wejścia , maksymalnie można odrobić 1 zajęcia ( które zostały wcześniej odwołane zgodnie z regulaminem)

11. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba, termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu.

12. Ściągamy pierścionki, obrączki, bransoletki i wszystko co może porysować rurki. Jeżeli używamy magnezji to każdorazowo myjemy po sobie rurkę spirytusem lub rozpuszczalnikiem używając do tego specjalnie przeznaczonych szmatek (nie tych którymi czyści się rurkę przed ślizganiem)!!! Uwaga- rozpuszczalnik rozpuszcza lakier na paznokciach ale szybciej myje rurkę.

13. Uczestnik zapisując się na kurs Pole Dance jest świadom swojego stanu zdrowia i zaświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie Pole Dance (przeciwwskazaniami są m.in. ciąża, stany przed i pooperacyjne, dyskopatia, nadciśnienie, poważne choroby i zwyrodnienia kręgosłupa, złamania i zwichnięcia).

14. Kursant jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie MD oraz przez Instruktora MD

Regulamin dla zajęć POLE DANCE, użytkowników: Ok. System, Fit-Profit, Fit- Flex


Rezerwacja miejsca w grupie obowiązuje na zajęcia Pole Dance:
- w postaci kaucji zwrotnej, kaucja zwracana jest po zakończeniu jednego cyklu (trzeba odbyć 8 zajęć pod rząd )
- w wysokości 50 pln (25 pln za zajęcia)
- 2 nieobecności, bez wcześniejszego poinformowania o tym (wysłaniem maila na adres: biuro@mdance-studio.pl) skutkują utratą zaliczki.
Możliwość zwrotu kaucji występuje wyłącznie po odbyciu jednego cyklu (8 zajęć pod rząd). Wejście na zajęcia po odbyciu tego
cyklu rozpoczyna nowy cykl 8 zajęć.
Przeniesienie kaucji na następny cykl(8 zajęć) możliwe jest w następujących sytuacjach:
- po odbyciu 8 zajęć pod rząd
- jeśli przepadły jedne zajęcia (50 pln) po dopłaceniu 50 pln
Jeśli kaucja przepadła, a użytkownik chce kontynuować zajęcia musi ponownie wpłacić pełną kaucję (50 pln).

 

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI


Użytkownik: OK System, Fit-Flex, Pit-Profit ma możliwość odwołania 2 zajęć w ciągu miesiąca. Odwołujey zajecia do 5 godzin przed ich rozpoczęciem
Jeśli użytkownik odwoła zarezerwowane zajęcia w podanym terminie kaucja nie przepada, tylko przełożona zostaje na następne zarezerwowane zajęcia. Zajęcia odwołujemy jedynie poprzez strone

 

REGULAMIN ZAJĘĆ (część ogólna dotycząca wszystkich zajęć)


1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w MDance Studio Tańca, (nazywanym dalej MD), jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Zapisując się na zajęcia do MD Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. MD nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestników zajęć.

3. W przypadku rezygnacji z kursu kwota wpłaconej kaucji nie jest zwracana.

5. Zakupiony karnet jest karnetem na konkretny kurs/poziom i jest karnetem czasowym na 1 miesiąc i ilościowym na odpowiednią ilość zajęć.

6. W przypadku nieobecności na zajęciach z winy kursanta, Studio nie zwraca opłat za niewykorzystane zajęcia; zajęcia przepadają.

7. Na jeden karnet może wejść tylko jedna osoba, termin ważności karnetu nie ulega przedłużeniu czasowemu.

8. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do rejestracji w recepcji przed każdymi zajęciami. A po zajęciach zwraca na recepcje kluczyk do szafki

9. MD zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z obowiązującym grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs - MD zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa MD zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie, lub możliwość przesunięcia zajęć lub zwrotu opłaty.

9. Jeżeli ilość Uczestników w grupie jest mniejsza niż 3, MD zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy, połączenia jej z inną grupą lub zmiany warunków uczestnictwa (w tym wysokości opłat i terminów odbywania się zajęć). W takim wypadku Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu i otrzymać zwrot niewykorzystanej części wniesionej opłaty.

10. Wysokość opłat może ulec zmianie.

11. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do MD i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

12. MD zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych.

13. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicielkę MDance Studio  Martyne Miłek. 

 

 

 

 

Aktualności | zajęcia Fitness | Grafik- zapisy | Cennik | O nas | Galeria | Partnerzy | Regulamin | POKAZY | Kontakt | Mapa strony | trening personalny | tanecznie dla dzieci | Urodziny dla dziecka | zajęcia taneczne- kursy | Studio Baletowe
MDance Studio © 2011. Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów